بیست و یکمین نمایشگاه صنعت لوازم خانگی در تاریخ 25 الی 28 آبان 1400 در محل نمایشگاه های بین المللی تشکیل شد و صنایع مختلفی در این نمایشگاه حضور به هم رساندند.

گروه صنعتی و دانش بنیان سدنا نیز در این نمایشگاه شرکت کرده و محصولات خود را در حوزه ترموستات، کلیدهای کولرآبی و درایو موتورهای القایی و BLDC به معرض نمایش گذاشت. یکی از حوزه های فعالیت شرکت سدنا که در نمایشگاه نیز به معرفی آن پرداخت تولید بوردهای الکترونیکی انواع لوازم خانگی و دانش فنی در این زمینه بوده است.

در این نمایشگاه شاهد حضور پرشور صنایع مختلف و هموطنان بودیم و استقبال زیادی از غرفه سدنا به عمل آمد و این نمایشگاه دستاوردها و نتایج پرباری برای شرکت سدنا در پی داشت.